Sjukdomen

Pulmonell arteriell hypertension PAH

2011-03-28 22:12 #0 av: Leffe

PAH är en relativt ovanlig sjukdom, vilket gör att de flesta vet väldigt lite om den. Sjukdomen kan ännu inte botas.

blodets  gång i hjärta och lungor

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) betyder högt blodtryck i lungans blodkärl, men både lungor och hjärta blir påverkat.

Hjärtat består av vänster förmak och kammare samt höger förmak och kammare.

Den vänstra kammaren pumpar med högt tryck ut syrerik blod via stora kroppspulsådern till kroppens alla celler för att de ska fungera riktigt. Det syrefattiga blodet återvänder till hjärtat.

Höger kammare transporterar med mycket lägre tryck det syrefattiga blodet till lungorna. Där tar blodet upp syre igen och återvänder till hjärtat.

Vävnaden i lungan består av massor av mycket små luftblåser. Väggarna i dessa luftblåsor är mycket tunna för att syret i luften som andas in ska kunna tas upp av blodet. Vid PAH blir de små blodkärlen i lungorna allt trängre. Det gör att blodtrycket i lungornas små blodkärl blir väldigt högt när hjärtats högra kammare pressar fram blodet genom allt trängre och trängre kärl. Hjärtat måste arbeta hårdare och hårdare mot det ökande motståndet. Det blir till slut för mycket för den högra kammaren som inte är gjord för en sådan belastning. När sedan högerkammarens muskelvägg blir tjockare trycks den mot den vänstra. Då får vänstra kammaren svårare att transportera syresatt blod ut i kroppen. Den högra kammaren orkar till slut inte pumpa så mycket blod som kroppen egentligen skulle behöva.

Allt eftersom denna process fortsätter minskar mängden syre som når ut i kroppen. Syrebristen orsakar PAH-sjukdomens symtom - andfåddhet och trötthet.

Det ökade blodtrycket i lungornas blodkärl leder till ytterligare kärlsammandragning och väggförtjockning. Den onda cirkeln är igång.

PAH går ännu inte att bota. Nu behandlar man med läkemedel som sänker blodtrycket i lugans blodkärl. Med andra ord minska motståndet för att avlasta hjärtat. Det finns vissa läkemedel som kan bromsa sjukdomsutvecklingen och förlänga livet.

Man behöver inte stå ensam om man får diagnosen PAH. Det ideella "Nätverket för PAH" består av och riktar sig till personer med PAH, anhöriga med flera. Nätverket är i sin tur ansuten till "Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund".

Här kan du läsa mer
www.pah-forum.se och www.hjart-lung.se

Källa och bild: Broschyr från Actelion

Anmäl
2011-03-29 06:45 #1 av: Maria

En jättebra artikel.

Trots att jag arbetat /arbetar delvis) inom sjukvården så kan jag ingenting om denna åkomma.

Vet man varför PAH uppkommer?

/Maria

 

Anmäl
2011-04-13 20:34 #2 av: chik

Bra information.

 

Lena.P är jag i verkliga livet.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.