2013-07-19 13:01 #0 av: Leffe

De flesta känner väl igen namnet Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, men hur många vet vad Riksförbundet HjärtLung är för något?

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund är Sveriges näst största patientorganisation. Riksförbundet har 41000 medlemmar och har 162 avdelningar över hela Sverige.

Verksamheten går mycket ut på satsningar på livstilsaktiviteter och opinionsbildning i vård- och hälsofrågor

Vid riksförbundets kongress i år beslutade man om namnbyte till Riksförbundet HjärtLung. Det kommer öka tydligheten och underlätta kommunikationen med omvärlden.

Vet du att som medlem i patientföreningen PAH Sverige blir du också medlem i Riksförbundet HjärtLung.

Riksförbundet HjärtLung