Föreningar och organisationer

MOD - Mer organdonation

2013-09-24 00:16 #0 av: Leffe

För personer med sjukdomen PAH kan nya lungor innebära en möjlighet till en andra chans. Under 2011 skedde totalt 59 lungtransplantationer i Sverige och den 1 oktober 2012 var det 21 personer som stod på väntelistan för att få nya lungor.

MOD - Mer organdonation är en organisation som vill minska transplantationsköerna i Sverige. MOD vill att alla som behöver en transplantation skall få det i tid utan onödigt lidande. Ambitionen är att starta en rörelse kring frågan för att öka kunskapen och förståelsen kring organdonation hos allmänheten, så att fler aktivt säger JA! till organdonation. MOD arbetar även för att förnya det politiska regelverket, och organisationen och tydligheten inom sjukvården, för att på så sätt minska köerna för de som väntar på en transplantation.

MOD – Mer organdonation

MOD – Mer organdonation, är ett nytt och långsiktigt initiativ för att öka tillgängligheten och möjliggöra att fler aktivt säger JA! till organdonation. Vi vill göra det på ett nytt och modernt sätt, som når ut på ett personligt och emotionellt plan. Till fler och nya målgrupper. MOD bildades för att på ett fristående, ungdomligt och entreprenörmässigt sätt komplettera det arbete som redan görs i frågan. Det är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Syftet med MOD

Syftet med MOD är att så få som möjligt ska behöva stå på den väntelista som idag finns för organ. MOD vill öka uppmärksamheten kring frågan så att fler aktivt tar ställning och säger JA! till organdonation. MOD vill starta en ny rörelse kring organdonation och ambitionen är att organdonation ska lyftas fram på ett mer positivt sätt, för att engagera fler och nya målgrupper. Och man vill arbeta aktivt med att driva frågan 365 dagar om året och därigenom göra den mer närvarande i samhället.

Grundarna

Peter Carstedt och Martha Ehlin

Peter Carstedt och Martha Ehlin träffades under World Transplant Games 2011 i Göteborg där de tillsammans tävlade för Sverige (WTG är ett världsmästerskap för transplanterade och en av den olympiska familjen) Martha är femorgantransplanterad och Peter är njurtransplanterad, från en levande donator. Tillsammans har de bildat MOD - Mer organdonation, och de är övertygade om att de går att göra stora förbättringar inom området.

Både Martha och Peter vet vad det innebär att stå i väntan på ett nytt organ och vilken oerhörd påfrestning det är, inte bara fysiskt utan även psykiskt. Från att själva vara näst intill okunniga i frågan till att förstå den livsavgörande betydelsen organdonation har, vill de genom MOD öka kunskap och förståelse kring detta och på så sätt öka möjligheten att hjälpa alla de personer som idag, och i framtiden, står i väntan på ett nytt organ.

Här hittar du MOD - Mer organdonation
Hemsida
Facebook

Anmäl
2013-09-24 22:59 #1 av: Bettan

Det här är otroligt viktigt.

Ha en bra dag

Sport iFokus

Anmäl
2013-09-25 08:18 #2 av: Gittan

Visst är det det.

Var glad och må bättre!
De vilda djurens värld


Anmäl
2014-11-19 10:17 #3 av: Leffe

Ett ämne som alltid är aktuellt och som just nu får uppmärksammas dagligen på TV

Anmäl
2016-03-21 22:41 #4 av: Catwoman

Nu har MOD-grundaren och sommarprataren Martha Ehlin, 38, avlidit.

Expressen

Var positiv -må bra

Bandy iFokus

Anmäl
2016-03-24 07:39 #5 av: Gittan

Vad sorgligt

Var glad och må bättre!
De vilda djurens värld


Anmäl
2016-06-14 11:56 #6 av: EvaG

Tråkigt. Jag beklagar

___________________________
Var rädd om dem du älskar
_________________________

Medarbetare på Vilda västern iFokus

Anmäl