2014-06-02 17:29 #0 av: Leffe

Läkemedlet har blivit godkänt av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket.

Opsumit

TLV har alltså godkänt Opsumit och det innebär att staten subventionerar även detta läkemedel. Nu finns det därmed ett till läkemedel att tillgå för oss med PAH. Priset är tydligen detsamma som för Tracleer och Volibris.

Ni som kommer behandlas med Opsumit får räkna med några dagars väntetid då apoteken vanligtvis inte har den i lager.