2014-09-27 05:21 #0 av: Leffe

Hitta balans mellan aktivitet och vila.

Dela upp aktiviteterna under dagen. Dela upp dem i flera steg. Prova att lägga in naturliga pauser. Prioritera det som känns viktigt och roligt.

Ställ rimliga krav på dig själv.

Förändra rutiner genom att acceptera hjälp från någon med delar av aktiviteter som du inte prioriterar högt.

Att ändra sina vanor och rutiner är inte lätt och får ta tid.

Var nöjd med det du gjort under dagen.