2015-07-01 20:49 #0 av: Leffe

Här kommer lite information från Karolinska om och av PAH-teamet.

PAH-läkaren
PAH-läkaren är medicinskt ansvarig för din sjukdom och behandling.

PAH-sjuksköterskan
PAH-sjuksköterskan är din kontaktsjuksköterska. Till oss vänder du dig för frågor och funderingar kring din sjukdom. Vid behov förmedlar vi kontakt med de övriga medlemmarna i teamet som erbjuder följande

Arbetsterapeut

 • Råd och information angående energibesparande arbetssätt. Detta innebär att du får lära dig att hushålla med din energi och prioritera de aktiviteter som är viktiga för dig
 • Hjälpmedelutprovning. Ibland kan hjälpmedel underlätta och möjliggöra för dig att klara av vardagen på ett så självständigt sätt som möjligt
 • Kartlägga behov av anpassningar i bostaden exempelvis hjälpmedel och/eller bostadsanpassning och initiera eventuella åtgärder
 • För uppföljning i hemmet kan överrapportering till arbetsterapeut i primärvården ske

Dietist

 • Förebygga och behandla ofrivillig viktnedgång i syfte att bibehålla immunförsvar, muskler och funktion
 • Vid sämre aptit eller viktminskning är det bra att sätta in åtgärder så tidigt som möjligt
 • Även vid övervikt bör ofrivillig viktminsning undvikas

Kurator

 • Stödsamtal/krissamtal för både patienter och/eller dess anhöriga
 • Längre samtalskontakter och/eller snabbare punktinsaster
 • Orienterande samtal såsom information om eventuella samhällsinsatser, t.ex. handikappsersättning samt eventuell hjälp i kontakter med myndigheter

Sjukgymnast

 • Bedömning av fysisk förmåga med olika gångtester
 • Råd och tips om lämplig träning/aktivitetsnivå och möjlighet till deltagande i träningsgrupp
 • Vår gruppträning innehåller konditionsträning (cykel, gåband) och styrketräning (arm, ben). Före och efter träningsperioden gör vi gångtester och styrketester. Träningen övervakas med syremättnad, puls och grad av andfåddhet