Etikettrehabilitering
Läst 4741 ggr
Leffe
2015-07-01, 20:49

PAH-teamet på Karolinska

Här kommer lite information från Karolinska om och av PAH-teamet.

PAH-läkaren
PAH-läkaren är medicinskt ansvarig för din sjukdom och behandling.

PAH-sjuksköterskan
PAH-sjuksköterskan är din kontaktsjuksköterska. Till oss vänder du dig för frågor och funderingar kring din sjukdom. Vid behov förmedlar vi kontakt med de övriga medlemmarna i teamet som erbjuder följande

Arbetsterapeut

 • Råd och information angående energibesparande arbetssätt. Detta innebär att du får lära dig att hushålla med din energi och prioritera de aktiviteter som är viktiga för dig
 • Hjälpmedelutprovning. Ibland kan hjälpmedel underlätta och möjliggöra för dig att klara av vardagen på ett så självständigt sätt som möjligt
 • Kartlägga behov av anpassningar i bostaden exempelvis hjälpmedel och/eller bostadsanpassning och initiera eventuella åtgärder
 • För uppföljning i hemmet kan överrapportering till arbetsterapeut i primärvården ske

Dietist

 • Förebygga och behandla ofrivillig viktnedgång i syfte att bibehålla immunförsvar, muskler och funktion
 • Vid sämre aptit eller viktminskning är det bra att sätta in åtgärder så tidigt som möjligt
 • Även vid övervikt bör ofrivillig viktminsning undvikas

Kurator

 • Stödsamtal/krissamtal för både patienter och/eller dess anhöriga
 • Längre samtalskontakter och/eller snabbare punktinsaster
 • Orienterande samtal såsom information om eventuella samhällsinsatser, t.ex. handikappsersättning samt eventuell hjälp i kontakter med myndigheter

Sjukgymnast

 • Bedömning av fysisk förmåga med olika gångtester
 • Råd och tips om lämplig träning/aktivitetsnivå och möjlighet till deltagande i träningsgrupp
 • Vår gruppträning innehåller konditionsträning (cykel, gåband) och styrketräning (arm, ben). Före och efter träningsperioden gör vi gångtester och styrketester. Träningen övervakas med syremättnad, puls och grad av andfåddhet
Upp till toppen