2011-08-25 03:32 #0 av: Leffe

Bristol-Myers Squibb (BMS), i samarbete med Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Kommittén för humanläkemedel (CHMP) meddelar härmed viktig säkerhetsinformation om den potentiella risken med prekapillär  pulmonell arteriell hypertension (PAH) förknippad med dasatinib (Sprycel)

Läs mer