2012-06-11 03:56 #0 av: Leffe

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna från och med 120525 till i tabellen angivna priser. TLV fastställer det alternativa försäljningspriset till samma belopp som AIP.

Revatio Pulver till oral suspension

TLV gör följande bedömning.Revatio är avsett för behandling av primär pulmonell arteriell hypertension (PAH), eller högt blodtryck i lungkretsloppet, vilket är en sjukdom med hög svårighetsgrad.Priset är något högre än för tabletterna, som sedan tidigare finns i läkemedelsförmånerna, och EMA har bedömt produkterna som bioekvivalenta.TLV bedömer att den nya beredningsformen ger lika stor patientnytta som Revatio tabletter, och till marginellt högre kostnad. Den marginellt högre kostnaden motiveras av att det möjliggör behandling av barn, vilka hittills har behandlats genom att tabletterna krossats. TLV bedömer därför att den nya beredningsformen är kostnadseffektiv.

Vill du läsa mer