2013-04-02 12:22 #0 av: Leffe

Att mista sin personliga assistans innebär exempelvis att inte kunna röra sig fritt i samhället

Hjälp till du också